O mundo te derruba, Deus te levanta.


Posted on 3/07 at 6:27pm ?| Reblog this! | 16 notes |